Over ABC

Autobusbedrijf Curaçao N.V, beter bekend als ABC Busbedrijf of ABC, levert de diensten van het openbaar vervoer op Curaçao. Het hoofddoel is het leveren van transport van klanten van de ene locatie naar de andere, tot men op de gewenste bestemming is. ABC biedt meer dan alleen openbaar vervoer; het bedrijf biedt de klanten een prettige reiservaring voor een betaalbare prijs.

Missie
“Het aanbieden van betrouwbaar, bereikbaar en innovatief openbaar vervoer”.

Visie
“Een gemeenschap waarin iedereen gebruik kan maken van openbaar vervoer”.  

Kernwaarden
De ontwikkeling van een succesvolle gemeenschap is gedeeltelijk afhankelijk van goed, betrouwbaar en betaalbaar transport. ABC wil deze diensten blijven leveren aan zijn klanten. Het bedrijf is trots op deze criteria en kernwaarden als het gaat om het verlenen van service.

Geschiedenis
Autobusbedrijf Curaçao N.V. (ABC Busbedrijf of ABC) is een openbaarvervoerbedrijf dat opgericht is op 1 december 1943, als een dienst van de zogenaamde Centrale Regering. Het doel was het onderhouden van een transportdienst in de regio’s van Punda en Otrobanda op Curaçao, en het starten van een organisatie voor openbaar vervoer. In de beginperiode telde het bedrijf slechts 20 werknemers en verzorgde het 1 route. Tegenwoordig is het bedrijf gegroeid naar meer dan 137 werknemers waarvan er 81 chauffeur zijn. Het bedrijf beschikt over 35 bussen die elke dag dienstrijden op 21 routes.
 

De Centrale Regering is deze vervoersdienst niet begonnen met het doel om winst te maken, maar met de interesse om het openbaar vervoer te steunen en te verbeteren. Het hoofddoel was om mogelijkheden voor de gemeenschap te creëren, zodat iedereen op tijd op het werk kon komen, alle kinderen naar school konden gaan, en huisvrouwen naar de stad konden gaan.

Op het moment dat de financiële resultaten bevredigend waren, besloot de Centrale Regering dat het moment was aangebroken om aan particulieren de mogelijkheid te bieden om te investeren in deze dienst.  

           
Tussen 1943 en 1972 bestond het vervoer uit:

Taxi of huurauto
Dit vervoer was helemaal in handen van privé eigenaren en gericht op het transport van toeristen.

Kleine bussen; de zogenaamde “autobus”
De kleine bus kon 6 personen vervoeren. Vroeger werd de “Amerikaanse personenauto” hiervoor gebruikt. Ook werden “stationcars” gebruikt voor transport van 8 personen en “Volkswagenbusjes” voor het transport van 9 personen. Ook dit vervoer was in handen van privé eigenaren.

Grote bus
Busvervoer; de grote bussen konden minimaal 30 personen vervoeren. Deze transportdienst werd verzorgd door 2 grote bedrijven: “Bakhuisbusline” (een privé bedrijf) en “ABC”. Deze bedrijven reden meer routes in vergelijking met de kleine busjes.  

Busvervoer; de grote bussen konden minimaal 30 personen vervoeren. Deze transportdienst werd verzorgd door 2 grote bedrijven: “Bakhuisbusline” (een privé bedrijf) en “ABC”. Deze bedrijven reden meer routes in vergelijking met de kleine busjes.  

Dus naast ABC waren er andere bedrijven die zelfstandig werkten. In die tijd had ABC sterke concurrentie om te kunnen blijven bestaan.  Er waren bijna 350 “autobussen” die vrije trajecten reden; zij hadden een vergunning voor de “grote Amerikaanse personenauto” of een kleine bus die maximaal 8 personen in een keer kon vervoeren.

In 1972 gaf de Centrale Regering ABC over aan de Eilandsregering, de Regering van Curaçao, die tot op de dag van vandaag het bedrijf leidt.

Structuur van de Organisatie
De Regering van Curaçao is 100% aandeelhouder van het Autobusbedrijf Curaçao N.V. (ABC Busbedrijf). ABC Busbedrijf valt onder het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van het openbaar vervoer van de Regering van Curaçao. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, in naam van de aandeelhouder, heeft een raad van commissarissen benoemd, die de taak heeft van supervisie en raadgeving aan de managementgroep.

In de structuur van de organisatie, heeft ABC een directeur, en departementen die behoren tot de managementgroep:

  • Secretariaat
  • Departement van Marketing en Verkoop
  • Departement van de Technische Dienst
  • Departement van de Dienst van Transport
  • Departement van Financiën en Departement van  Personeelszaken

 

afbeelding1abc-png.png

2016- 

Drs. John R. Cijntje

Met ingang van 1 di mei 2016 is Drs. John R. Cijntje benoemd als Algemeen Directeur van het Autobusbedrijf Curaçao N.V. (ABC)

De visie van de heer Cijntje en ABC is: “Een gemeenschap waarin iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.”