Voorwaarden

 • Betalingen moeten 1 week voor het transport moment plaatsvinden bij het hoofdkantoor van ABC op het Industrieterrein Buena Vista z/n.
 • Een klant die de reservering eerder dan 24 uur voor vertrek afzegt hoeft niets te betalen aan ABC.
 • Indien de reservering binnen 24 uur voor vertrek wordt afgezegd, brengt ABC het aantal uren in rekening waarvoor de bus gereserveerd was.
 • ABC behoudt het recht om in geval van nood de reservering van een bus af te zeggen, maar zal de klant minimaal 24 uur voor het afgesproken moment van transport hiervan op de hoogte brengen.
 • De persoon die of het bedrijf dat de reservering gemaakt heeft, blijft verantwoordelijk voor de reis en het gedrag van de passagiers aan boord van de bus.
 • De verantwoordelijke persoon moet 18 jaar of ouder zijn.
 • ABC is niet verantwoordelijk voor buitensporig of ongepast gebruik van alcohol aan boord van de bus.
 • Passagiers moeten zich aan de veiligheidsregels houden aan boord van de bus.
 • Reserveringen gelden van minimaal 1 uur.
 • Extra uren die niet gereserveerd waren moeten meteen en ter plekke betaald worden aan de chauffeur aan het einde van de rit.
 • De bus komt altijd 15 minuten voor het startmoment van de rit.